Achtzaamheid

Aung San Suu Kyi

Na eerdere terroristische aanvallen van het vanuit Saudi Arabië en Pakistan gesteunde ARSA ('Arakan Rohingya Salvation Army') in oktober 2016, vond op 25 augustus 2017 een ongekend grootschalige terroristische aanval plaats door 4000-5000 man op 30 politieposten tegelijk. Dit en de verdedigende reactie van het leger van Myanmar bracht een vluchtelingenstroom op gang van Boeddhisten en Hindoes in de staat Rakhine zelf en - zeer grootschalig - van Moslims over de grens met Bangladesh. In de Westerse en Arabische media was alleen aandacht voor het leger en de Moslimvluchtelingen, en termen als 'ethnische zuivering' en zelfs 'genocide' waren aan de orde van de dag. Wereldwijd werd druk uitgeoefend op Aung San Suu Kyi ('nota bene een Nobelprijswinnares') om zich hierover uit te spreken. Maar niet iedere politicus bedient zich van Twitter.

Haar biograaf Alan Clements (Aung San Suu Kyi, the Voice of Hope) ziet haar als volgt (Facebook, 14 september 2017):

"Aung San Suu Kyi is a non-violent visionary, not a villain colluding with violence. She is undertaking the (nearly) impossible: making peace with everyone in her country, the oppressed and oppressors alike. This is unprecedented emotional territory, and not easy for the 'us and them' dynamic that dominates mainstream politics, and spirituality as well. Yes, it is very hard to make sense of this situation, precisely because the 'Dhamma of nonviolent reconciliation' is the new edge of human transformation on our beleaguered planet."

Op 19 september was het zo ver. Aung San Suu Kyi sprak op haar eigen voorwaarden. Niet in de vergadering van de Verenigde Naties, maar in haar eigen hoofdstad, tegen haar eigen landgenoten en de diplomatieke wereld. Thema van de toespraak was 'Reconciliation and Peace'. Aung San Suu Kyi deed een beroep op iedereen, op alle betrokkenen, zowel in haar eigen land als daarbuiten, om zich niet te laten leiden door angst en haat, zoals die zich manifesteren in wapengebruik, woorden en emoties.

In de meeste reacties in de Westerse en Arabische pers en van NGO's zoals Amnesty International en Human Rights Watch werden het onmiddellijk 'loze woorden' genoemd en werd Aung San Suu Kyi voor leugenaar uitgemaakt. Het is verdrietig om te constateren dat daarmee niet alleen haat gecontinueerd wordt, maar ook domheid. Het getuigt er eenvoudigweg van dat men niet weet HOE het mogelijk is om angst en haat te verminderen.

Wanneer je de bereidheid en de moed hebt om deze heersende meningen te laten voor wat ze zijn, kan ik je zeer aanraden naar haar toespraak van ongeveer 40 minuten te kijken. Als je de eerste beelden ziet, van een volle zaal en een nog leeg podium, waan je je misschien in Noord-Korea. Dan kondigen twee meisjes in het blauw de State Counsellor ('Mother Suu') aan. In uiteraard perfect Engels doet zij haar verhaal. En ja, een paar maal slaat haar stem over. Voor mij is het een unieke mengeling van een troonrede en een Dhamma-talk.

Later interview en toespraak Aung San Suu Kyi

Op 6 juni 2018 heeft de regering van Myanmar een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met de UN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de UN-ontwikkelingsorganisatie UNDP over het creëren van voorwaarden voor de terugkeer van vluchtelingen uit Bangladesh. China heeft zich daar tot het laatst tegen verzet, wat verband houdt met de geopolitieke strijd met het Westen om de ontwikkeling van een haven (Kyaukphyu) in Rakhine. Op 11 juni had Orie Sugimoto van het Japanse NHK World over dit onderwerp een interview met State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.

Op 21 augustus 2018 hield Daw Aung San Suu Kyi in Singapore een lezing voor het ISEAS - Yusuf Ishak Institute, met als titel: Myanmar's Democratic Transition: Challenges and Way Forward. Na de lezing van ruim 30 minuten beantwoordde zij ruim 30 minuten lang vragen. Geen onderwerp bleef onbesproken.

Toespraak Myanmar Algemene Vergadering Verenigde Naties 2018

Toespraak van de Myanmarese afgevaardigde U Kyaw Tint Swe op 28 september 2018 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. (De toespraak duurt 18 minuten. Na ruim 5 minuten gaat het alleen nog maar over Rakhine State.)

In zijn toespraak benadrukte de minister de noodzaak voor de VN om op constructieve en vreedzame wijze een betere organisatie tot stand te brengen, die belangrijk is voor alle naties. Hij informeerde de Vergadering over de inspanningen van zijn regering om een democratische overgang tot stand te brengen, een duurzame ontwikkeling, en een maatschappij op te bouwen waar stabiliteit, vrede en harmonie de boventoon voeren, alsmede een blijvende oplossing te vinden voor de problemen in Rakhine State, met inbegrip van repatriëring van ontheemden uit Rakhine State.

Hij legde ook de houding uit die Myanmar inneemt tegenover het recente rapport van de Human Rights Council’s Fact-Finding Mission over Myanmar en tegenover de bemoeienissen van het International Criminal Court, alsmede de toewijding waarmee de regering haar verantwoordelijkheid neemt door het op eigen initiatief instellen van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie.