Achtzaamheid

Boeddhisme en de Staat

Het rapport Buddhism and State Power in Myanmar van de International Crisis Group uit september 2017 vind ik bewonderenswaardig knap en verhelderend. Zeker in aanmerking genomen dat het door niet-boeddhistische buitenlanders geschreven zal zijn. Het geeft m.i. een goed beeld van de 'soul of the people' honderdtwintig jaar na het boek van Harold Fielding (zie boven). Wie meer vertrouwd is met de Boeddha-Dhamma dan de opstellers van het rapport, zal dit rapport ongetwijfeld op zijn waarde weten te schatten.

Er zijn zoveel waanideeën over Myanmar! Zo werd de monnik U Wirathu al in 2013 in het weekblad Time, niet gehinderd door enige kennis, de Bin Laden van Myanmar genoemd. Over haat zaaien gesproken! Hij is echter op zijn hoogst de Geert Wilders - zelfs diens grootste tegenstanders zullen het niet in hun hoofd halen hem met Bin Laden te vergelijken. Op zijn hoogst een zaaier van angst, dat is wel een verschil. Deze U Wirathu heeft van 2003 tot 2012 gevangen gezeten wegens opruiing, en heeft in 2017 nog een spreekverbod van een half jaar gehad. Zie zo iemand dus wel in zijn context! Voor wie daar moeite mee blijft hebben, heb ik nog een nieuwtje: de aanval van de terroristen van ARSA op 25 augustus 2017 wordt in Myanmar als hun 9/11 gezien. Wen er maar aan! Dit rapport helpt daar wellicht bij.